Vj-127/2001/uv2

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Raffinerie Tirlementoise S.A. Financiere-Franklin Roosevelt S.A.S. feletti irányításszerzés engedélyezésére irányuló versenyfelügyeleti eljárás során tartott utóvizsgálatban - tárgyaláson kívül - elfogadta a következő

határozatot

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

I.

Az engedélyező határozat

 • 1.

  A GVH Versenytanácsa 2002. március 21-i határozatában azzal az előzetes feltétellel engedélyezte a belga Raffinerie Tirlemtoise-nek (RT) a francia Financiere-Franklin Roosevelt SAS (FFR) fölötti irányítás szerzését, hogy az FFR által irányított Saint Louis Sucre (SLS) rész-irányítása alatt álló Eastern Sugar BV magyar leányvállalata, az ES Cukoripari Rt. feletti irányítási jog átszáll a Tate & Lyle csoportra.

 • 2.

  A határozatban a GVH magyar cukorpiacon közös erőfölény erősödését állapította meg. Az indokolásból kitűnően a Südzucker csoport vállalkozásai nem szerezhetnek a kabai cukorgyár felett sem egyedi, sem közös irányítást. Egy lehetséges, ES BV-t érintő átszervezési modell szerint a kabai cukorgyár feletti egyedüli irányítás oly módon kerülhetne a Tate & Lyle kezébe, hogy az SLS minden részvényét eladja (tehát kisebbségi részvényes sem lesz).

 • 3.

  A Versenytanács 2003. június 30-i határozatával módosította az irányításszerzést feltételesen engedélyező határozatot. Rögzítette azt is, hogy azzal, hogy a kérelmező végrehajtotta a kérelmezett tranzakciót, engedély nélküli összefonódást valósított meg. A Versenytanács e jogsértést nem tudja bírság kiszabásával szankcionálni, mivel a Tpvt. alapján bírságot csak az engedélykérés elmulasztása esetében lehet kiszabni. Erre tekintettel arra kötelezte kérelmezőt, hogy a kabai cukorgyár feletti irányítási jogát meghatározott határidőn belül szüntesse meg.

 • 4.

  E határozatban az eljáró versenytanács, miután áttekintette a piacon időközben bekövetkezett, illetve a közelgő EU-csatlakozásból várhatóan következő változásokat, megerősítette az alaphatározatban is képviselt álláspontját, mely szerint a kérelmezett összefonódás károsan befolyásolja a magyar cukorpiacon létező, egyébként sem kellően intenzív versenyt. A cukorpiaci helyzet az eltelt idő közben nem változott, illetve az előre látható időn belül tartósan nem változik meg olyan mértékben, amely indokolná az alaphatározat feltételen túlmenő, érdemi megváltoztatását.

II.

Az utóvizsgálat

 • 5.

  A Tpvt. 76. § (1) bekezdése szerint a feltétel és kötelezettség teljesülésének ellenőrzése érdekében a GVH utóvizsgálatot tartott.

 • 6.

  A jogi képviselő a határozatban foglaltak betartásával havonta, megfelelő és értékelhető írásos áttekintést adott a folyamatban lévő tárgyalásokról, azok eredményéről, és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megoldási lehetőségekről.

 • 7.

  A kérelmező a Versenytanácsot az irányítási viszonyok olyan változásáról tájékoztatta, amely értelmében a kabai cukorgyár feletti közös irányítási jog megszűnik, a közvetlen irányítási jog a Tate & Lyle csoportra száll át.

 • 8.

  A kérelmező által irányított, és az EASTERN SUGAR B.V. eddig 50 %- os tulajdonosa, a SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PARTICIPATIONS SUCRIERES SA (továbbiakban: GEPARSUC) eladta a TATE & LYLE -tól, és a Südzucker csoporttól is minden tekintetben független német cukorgyártó vállalkozás a ZUCKERFABRIK JÜLICH AG részére az EASTERN SUGAR B.V. 1 db részvényét

 • 9.

  A részvényátruházással a GEPARSUC-nak az EASTERN SUGAR B.V-ben eddig fennálló 50 % - os részesedése 50 % alá csökkent, így tulajdonosi alapon a kérelmezőnek a továbbiakban nincs lehetősége az EASTERN SUGAR B.V, illetve azon keresztül a kabai cukorgyár irányítására.

 • 10.

  A részvényesi megállapodás módosításával, illetve a korábban a GEPARSUC érdekeltségébe tartozó ügyvezetők lemondásával, valamint a társaság igazgatóságának átalakításával a kérelmezőnek akár közös, akár egyoldalú irányításra vonatkozó egyéb lehetőségei is megszűntek az EASTERN SUGAR B.V.- ben.

III.

A Versenytanács értékelése

 • 11.

  Az utóvizsgálat során a kérelmezőtől beszerzett bizonyítékok alapján azt tartotta megállapíthatónak a Versenytanács, hogy a kérelmező a kabai cukorgyárat működtető vállalkozás fölött - annak ellenére, hogy annak egyik jelentős tulajdonosa marad - sem közvetlen, sem közvetett irányítást nem gyakorol. E helyzet kialakításával teljesítettnek tekintendő a versenytanácsi határozatban előírt kötelezettség, így a Tpvt. 76. § (3) bekezdés e) pontja értelmében az utóvizsgálat megszüntetésének volt helye. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Tate & Lyle egyedüli irányítási pozícióba kerülése a Tpvt. alapján engedélyköteles tranzakciónak minősül, melyre vonatkozó engedély megadásáig az ügylet érvényesen nem jön létre.

 • 12.

  A Tpvt. utóvizsgálatot lezáró határozattal szemben jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 82. § (1) bekezdése és a 76. §-a zárja ki.

Budapest, 2004. február 20.