Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62 Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/11/2014.
Iktatószám: Vj/11- 147 /2014.

A Gazdasági Versenyhivatal a JRM Produkció Kft.(1213 Budapest, Puli sétány 14. II/10), a „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 73/A. I.em. 4.) a HTD Szaknévsor Kiadó Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 52.), a LIGA TV Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.), a Nosztalgia-Design Kft. (2051 Biatorbágy, Május 1. u. 28.), a TVP Televíziós és Videó Műsorokat Gyártó Kft. (1114 Budapest, Bukarest utca 7. I. em. 1) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult versenyfelügyeleti eljárásban a [E.M.] vezető jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt.-vel (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) szembeni, Vj/11-130/2014. számú eljárási bírság kiszabásáról szóló vizsgálói végzéssel szemben benyújtott fellebbezés tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

 végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Telenor Magyarország Zrt.-vel szemben 2014. október 16-án kelt, Vj/11-130-2014. számú eljárási bírságot kiszabó végzést helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.