Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/11/2014
Iktatószám: Vj/11-335/2014

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács előadó versenytanácstagja a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. S. Sz., 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C) által képviselt Finella Investment Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.), a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) és dr. G. T. ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 73/A. I. em. 4.), az  ugyancsak általuk képviselt JRM Produkció Kft. (1213 Budapest, Puli sétány 14. II/10), és szintén általuk képviselt Nosztalgia-Design Kft. (2051 Biatorbágy, Május 1. u. 28.), és szintén általuk képviselt TVP Televíziós és videó műsorokat gyártó Kft. (1114 Budapest, Bukarest utca 7. I. em. 1), valamint a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) és dr. T. T. ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt LIGA TV Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

kijavító végzést.

Az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagja az eljáró versenytanács 2016. április 29-én kelt, Vj/11-333/2014.  és Vj/11-334/2014. számú határozata rendelkező részének I. pontját az alábbiak szerint javítja ki:

  • a Finella Investment Kft. által fizetendő bírság számmal írt összegét „32.500.00,- Ft.”-ról 32.500.000,- Ft”-ra javítja;

  • a Finella Investment Kft. által fizetendő bírság betűvel helyesen írt összege utáni első zárójelet törli.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.