Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/43/2017.
Iktatószám: VJ/43-227/2017.

 Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda a Hogan Lovells International LLP-vel együttműködésben (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.) által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) bejelentő összefonódás-bejelentése alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vesz az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Navarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) , meghozta az alábbi

határozatot.

 1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa előírja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által vállalt alábbi 2. és 5. pont szerinti utólagos feltételt, illetve a szintén általa vállalt 3.-4. pontok és 5. pont szerinti magatartási szabályok (kötelezettségek) teljesítését, mivel ezek együttes teljesülése esetén kiküszöbölhető a versenynek a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Invitel Távközlési Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódásból eredő jelentős mértékű csökkenése.

 2. Az eljáró versenytanács utólagos feltételként előírja, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a bejelentett összefonódás zárását követő hat hónapon belül az Invitech Megoldások Zrt. részére értékesítse az összefonódás révén tulajdonába került távközlési hálózatot (a továbbiakban: Invitel Hálózat), ideértve annak infrastruktúráját és az értékesítés időpontjában meglévő előfizetőit Ajka, Bátonyterenye, Békés, Békéscsaba, Dorog, Dunaújváros, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pásztó, Pécel, Tiszaújváros, Tököl és Vizslás településeken, valamint Szegeden a tulajdonába került Invitel Hálózatnak azt a részét, amely átfedésben van saját jelenlegi hálózatával.

 3. Az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére, hogy a 2. pont szerint értékesítésre kerülő hálózatok értékesítéséig (a továbbiakban: Átmeneti Időszak) azoknak a Gazdasági Versenyhivatal jelen ügyben hozott határozatának meghozatalakor meglévő gazdasági működőképességét (eszközök, munkavállalók, szerződések, ügyfelek stb.), továbbá azok versenyképességét biztosítsa, így különösen az Átmeneti Időszakban:

  1. nem kísérelheti meg aktívan sem közvetlenül, sem pedig közvetve a 2. pont szerinti településeken (Szegeden település részen) lévő (a továbbiakban együtt: Települések) Invitel Hálózat előfizetői átcsábítását, ideértve, hogy

   1. a Településeken üzletkötőinek írásban kifejezetten tiltsa meg az Invitel Hálózat előfizetőinek aktív, közvetlen módon történő személyes megkeresését az Átmeneti Időszakban.

   1. nem küldhet az Invitel Hálózat előfizetői számára személyre szabott és célzatos ajánlatot semmilyen módon (telefonon, levélben vagy e-mailben), mely azonban nem vonatkozik adott Település vonatkozásában minden potenciális jövőbeni ügyfél számára szóló szórólapok elhelyezésére;

  1. marketing tevékenysége során a Településeken nem hivatkozhat arra a tényre, hogy az Invitel Hálózat értékesítésre kerül az Átmeneti Időszakot követően.

 1. A 3. pont szerinti kötelezettség betartásának biztosítása és ellenőrzése érdekében az eljáró versenytanács kötelezi a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t, hogy a  határozat Mellékletét képező Megbízási Szerződés szerinti tartalommal szerződést kössön Mátrai Gáborral, mint ellenőrző biztossal.

 1. Szintén utólagos feltételként előírja az eljáró versenytanács, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kötelezze az egyedüli közvetlen irányítása alá tartozó i-TV Digitális Távközlési Zrt.-t, hogy Bag, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Galgahévíz, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Kardoskút, Kaszaper, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Murony, Nagymágocs, Nagyszénás, Orosháza, Szabadkígyós, Szentes, Szigetszentmiklós, Újkígyós és Vác településeken bérelt vezetékes távközlési hálózatokra vonatkozó bérleti szerződéseit ne hosszabbítsa meg és ne kínálja fel ezen előfizetőinek az Invitel Hálózatba való átszerződtetést. Az eljáró versenytanács ehhez kapcsolódó kötelezettségként előírja, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az érintett előfizetőket célzó, feléjük irányuló bármilyen aktív (ide nem értve a passzív, fogyasztói keresésen alapuló) marketing tevékenységet (ide értve az átszerződtetést is) csak az érintett szerződések lejáratát követő 1 év elteltével folytathat.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.