Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

témában országos pályázatot hirdet a magyar és a közösségi versenyjog tárgyában egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális, nappali tagozatos hallgatói részére

2006-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • Szakmai kamarák tevékenységének megítélése a közösségi és a magyar versenyjogban

 • Az ökonometriai elemzés szerepe és lehetőségei a fúziókontrollban (szabadon választott országok jogesetein bemutatva)

 • A potenciális verseny figyelembevételének módszerei, a potenciális verseny szempontja és a releváns piac definiálása, elhatárolása egymástól.

 • A vevői erő kérdése a nagy kiskereskedelmi láncok európai szabályozásában és a vonatkozó joggyakorlat

 • Az egészségügyi reformok tapasztalatai a versenypolitika szempontjából

 • Horizontális megállapodások által okozott károk számszerűsítése

 • A fúzióból származó hatékonyságnövekedés mérése; szimulációs modellek

 • A fogyasztói döntések szabadságának védelme és a versenyjog, a fogyasztóvédelmi politika és a versenypolitika kapcsolata

 • Kommunikációs kampányok háborúja az egyes távközlési szektorokban (egy szektor sajátosságainak bemutatásával)

 • Büntetőjogi szankciók a versenyjogban

 • Közös vállalkozások versenyjogi kezelése az EU-ban

 • A versenyhatóság és a szabályozó hatóság kapcsolata, szerepe a piacfelügyeletben

 • Verseny a lakossági bankpiacon

Terjedelem:

pályamunkákat max. 60.000 karakterig tudunk elfogadni (lábjegyzetek, végjegyzetek és szóközök nélkül). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár.

Leadási határidő:

2006. június 1.

Eredményhirdetés:

2006. június végén

A pályamunkák díjazása:

1. hely

250.000 Ft

2. hely

180.000 Ft

3. hely

120.000 Ft

A pályadíj adóköteles jövedelem.

A részletes pályázati feltételekről további információ található a Gazdasági Versenyhivatal Internet honlapján elhelyezett ismertetőn ( http://www.gvh.hu ), illetve rendelkezésükre áll
dr. Szilágyi Gabriella (tel: (1) 472-8938, Szilagyi.Gabriella@gvh.hu ) és
dr. Csépai Balázs (tel: (1) 472-8989, Csepai.Balazs@gvh.hu ).

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra az ország egyetemeinek és főiskoláinak nem-posztgraduális hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.
A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472 8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak 2 példányban és floppy lemezen, jeligével jelölt borítékban, postai úton kell megküldeniük a GVH-nak. A kinyomtatott pályamunka nem tartalmazhatja a hallgató és tanintézménye nevét.
A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt borítékban kell feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát és az egyetem/főiskola nevét, a látogatott évfolyam számát, a témáért felelős tanár igazolását (vagy az iskolalátogatási igazolást) arról, hogy a pályázó adott intézmény (nem-posztgraduális) hallgatója, továbbá születési idejét, helyét, anyja nevét, állandó lakhelyét, TAJ számát és adószámát. Ez utóbbi adatok hiányában az esetleges nyertes pályázatokra nem tudjuk a jutalmat kifizetni.

A pályázatok értékelésének módja

A vetélkedő szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a Gazdasági Versenyhivatal gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban egyrészt a Gazdasági Versenyhivatal, másrészt a magyar és közösségi versenyjogi szakmához kötődő ügyvédek, minisztériumi tisztviselők és egyetemi tanárok vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat.
Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás.
A pályázaton helyezést elérteket a Gazdasági Versenyhivatal írásban értesíti.